11296
15:56

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش اول اصول و مبانی از طرف welding tips and tricks

مجموعه آموزشی 9 قسمتی فرآیند جوشکاری با MIG یا گاز محافظ بخش اول اصول و مبانی  از طرف welding tips and tricks

Mig Welding Basics part 1 from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808