10297
08:29

نکات جوشکاری الکترود دستی با الکترود های کم هیدروژن (مانند خانواده الکترود های xx18 مانند 7018) از طرف شرکت معتبر جوشکاری لینکلن Lincoln Electric Company

نکات جوشکاری الکترود دستی با الکترود های کم هیدروژن (مانند خانواده الکترود های xx18  مانند 7018) از طرف شرکت معتبر جوشکاری لینکلن Lincoln Electric Company

 Tech Tips- Low-Hydrogen Welding Electrodes from Lincoln Electric Company

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808