10265
11:20

آموزش جوشکاری سر بالا ازپایین به بالا با الکترود 7018 از سری welding tips and tricks

آموزش جوشکاری سر بالا ازپایین به بالا با الکترود 7018  و یکسری نکات ریز و جوشکاری با الکترود دستی از سری welding tips and tricks

Arc Welding Tips and Tricks-Uphill Laps and more from welding tips and tricks

weldingtipsandtricks

مطلب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808