10379
07:17

جوشکاری با فرآیند پیشرفته FCAW با پوشش دوبله، کیفیت عالی همراه با عمق نفوذ عالی از سری welding tips and tricks

جوشکاری با فرآیند پیشرفته FCAW با پوشش دوبله، کیفیت عالی همراه با عمق نفوذ عالی از سری welding tips and tricks

Dual Shield Flux Core Welding and Evolution Dry Cut Saws

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808