11290
11:29

تکنیک جوشکاری با TIG و اکسید شدن سیاه پس از انجام جوش از طرف welding tips and tricks

تکنیک جوشکاری با TIG و اکسید شدن سیاه پس از انجام جوش از طرف welding tips and tricks

Tig Welding and Black Oxide Finish from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808