11289
09:27

تکنیک جوشکاری سربالا با الکترود دستی با الکترود 7018 و فرآیند TIG از طرف welding tips and tricks

تکنیک جوشکاری سربالا با الکترود دستی با الکترود 7018 و فرآیند TIG از طرف welding tips and tricks

Scratch Start TIG, Walking the Cup, and 7018 Stick -AHP 160st inverter from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808