10377
10:09

جوشکاری سر بالا با تکنیک از بالا به پایین با MIG یا جوشکاری با گاز محافظ از سری welding tips and tricks

جوشکاری سر بالا با تکنیک از بالا به پایین با MIG یا جوشکاری با گاز محافظ از سری welding tips and tricks

Downhill Mig Welding Part2

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808