11045
07:20

نکات آموزشی جلوگیری و ممانعت از اعوجاع یا پیچیدگی در جوشکاری (Welding Distortion) سری welding tips and tricks

نکات آموزشی جلوگیری و ممانعت از اعوجاع یا پیچیدگی در جوشکاری (Welding Distortion) سری welding tips and tricks

Welding Distortion Tips for Keeping it Square from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808