11032
06:05

نکات آموزشی جوشکاری با فرآیند MIG یاجوشکاری با گاز محافظ جهت اخذ گواهینامه صلاحیت جوشکار بر روی ورق پخ خورده در حالت 3G یا جوش سر بالا از سری welding tips and tricks

نکات آموزشی جوشکاری با فرآیند MIG یاجوشکاری با گاز محافظ جهت اخذ گواهینامه صلاحیت جوشکار بر روی ورق پخ خورده در حالت 3G یا جوش سر بالا از سری welding tips and tricks

MIG Welding 3g Vertical Open Root Plate Test from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

playlist

پکیج استثنایی 808