توضیحات در باره بتن پیش تنیده و پیش ساخته و رشد آن در صنعت ساختمان و رابطه آن با دوستاری با طبیعت و طراحی پایدار از انجمن PCA آمریکا

09:10

توضیحات در باره بتن پیش تنیده و پیش ساخته و رشد آن در صنعت ساختمان و رابطه آن با دوستاری با طبیعت و طراحی پایدار از انجمن PCA آمریکا

توضیحات در باره بتن پیش تنیده و پیش ساخته و رشد آن در صنعت ساختمان و رابطه آن با دوستاری با طبیعت و طراحی پایدار از انجمن PCA  آمریکا

Precast Concrete and Sustainable Design from PCI (Precast/Prestressed Concrete Institute)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم