21389
09:25

خیز در تیرها- رسم منحنی الاستیک (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

درک کلی رفتار سیستم های سازه ای تحت بارهای اعمالی یکی از مهم ترین بخش های مهندسی سازه است. منظور از رفتار سازه، چگونگی جابجایی و تغییرشکل آن و نحوه توزیع و گسترش تنش در اعضاست. توانایی تجسم یا درک رفتار سازه  کمک قابل توجهی به درک و قضاوت مهندسی می کند. در این قسمت سعی داریم با رویکرد کیفی،  فرم تغییرشکل یافته اعضا را تحت بارهای اعمال شده رسم کنیم. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808