15122
09:35

روش نیرو- قسمت اول (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

روش نیرو تکنیکی کلاسیک برای تحلیل استاتیکی سازه های نامعین است.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808