21051
16:00

تحلیل خرپا به روش مقطع (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

اساساً دو روش برای تحلیل خرپاهای معین استاتیکی وجود دارد: روش مفصل و روش مقطع. معمولا زمانیکه هدف، تحلیل کل خرپا و بدست آوردن نیروی تمام اعضا باشد روش مفصل ارجحیت دارد. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808