13864
15:39

تحلیل برش و لنگر در تیرها (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این ویدیوی آموزشی با روش تحلیل برش و لنگر در تیرها آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

playlist

پکیج استثنایی 808