14923
15:09

ترسیم نمودارهای برش و لنگر بدون استفاده از معادلات (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم با نحوه ترسیم دیاگرام های برش و لنگر بدون استفاده از هیچ گونه معادله ای آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808