13749
18:50

تحلیل خرپاهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این ویدئو با روش تحلیل خرپاهای معین استاتیکی به همراه توضیحاتی که در قالب مثال بیان می شود، آشنا خواهید شد.
این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

playlist

پکیج استثنایی 808