بخشی از فیلم آموزشی طراحی کف ستون در سازه های فولادی

10:37

بخشی از فیلم آموزشی طراحی کف ستون در سازه های فولادی

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم