21431
19:32

پایداری و معینی در خرپاها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

اگر یک سازه تحت بارهای وارده، بتواند موقعیت و وضعیت خود را حفظ کند آنگاه به لحاظ هندسی پایدار است. اگر به چنین سازه ای بار اعمال شود تغییر شکل پیدا می کند و با حذف بار  به حالت اولیه خود باز می گردد. اما در خرپاهای ناپایدار تغییر شکل ها و  جابجایی ها دائمی هستند و به عبارتی پس از حذف بار، سازه به حالت قبل باز نمی گردد. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808