15059
07:31

محاسبه خیز در تیرها به روش انتگرال گیری دوگانه- قسمت دوم (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم با نحوه محاسبه خیز در تیرها آشنا خواهید شد.
این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.
منبع

playlist

پکیج استثنایی 808