15139
11:38

محاسبه خیز در تیرها به روش انتگرال گیری دوگانه- قسمت سوم (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این قسمت به چگونگی استفاده از روش انتگرال گیری دوگانه برای یافتن معادله خیز یک تیر که شامل قسمت هایی با مدول الاستیسیته مختلف می باشد، پرداخته می شود.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808