15313
11:37

روش نیرو- قسمت دوم (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

روش نیرو تکنیکی کلاسیک برای تحلیل استاتیکی سازه های نامعین است. در این فیلم که بخش دوم از بحث روش نیرو است، در مورد استفاده از این روش برای تحلیل سازه های نامعین استاتیکی بحث می شود.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808