18680
07:57

روش تیر فرضی- پارت 2 (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم به محاسبه یک خیز در تیر به روش تیر فرضی پرداخته می شود.

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808، ترجمه و دوبله شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808