15022
11:48

محاسبه خیز در تیرها به روش انتگرال گیری دوگانه- کلیات (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم با نحوه محاسبه خیز در تیرها به روش انتگرال گیری دوگانه  آشنا خواهید شد.
این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808