14706
07:33

محاسبه خیز در تیرها به روش انتگرال گیری دوگانه- قسمت اول (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم با نحوه محاسبه خیز در تیرها آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808