قطعه آبگذر (Culvert) صندوقی شکل بتنی چیست و چه کاربردی دارد؟

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم