سری بازسازی و نوسازی اصولی ساختمان با Tommy Walsh بخش "House In A Box - S01 - E05 - DGS Construction - Part 01"

سری بازسازی و نوسازی اصولی ساختمان با Tommy Walsh بخش "House In A Box - S01 - E05 - DGS Construction - Part 01"

سری بازسازی و نوسازی اصولی ساختمان با Tommy Walsh بخش "House In A Box - S01 - E05 - DGS Construction - Part 01"

چه در ایران، چه در خارج از ایران، این فیلم ها بسیار برایتان کاربردی می باشد. این نفر کاملاً فردی اجرا یی است، Tommy Walsh مهندسی اجرایی در انگلستان با تجربه  در اجرا و نه در تئوری می باشد، این سری را حتماً تماشا بفرمایید.کاری از گروه 808

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم