ویدیو چند قسمتی اموزش ساخت یک میز کار وسائل فولادی با تکنیک های دقیق جوشکاری TIG و MIG- بخش دوم

09:12

ویدیو چند قسمتی اموزش ساخت یک میز کار وسائل فولادی با تکنیک های دقیق جوشکاری TIG و MIG- بخش دوم

ویدیو چند قسمتی اموزش ساخت یک میز کار و وسائل فولادی با ورق های الومینیومی با تکنیک های دقیق جوشکاری TIG و MIG از سری welding tips and tricks بخش دوم

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم