22138
08:55

تحلیل قاب به روش شیب - افت (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

هدف اصلی ما تعیین بیشترین لنگر خمشی مثبت در قسمت وسط تیر افقی بلند است که تحت بار زنده طرح قرار دارد. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808