مراحل ساخت یک ویلای شناور

08:42

مراحل ساخت یک ویلای شناور

در این فیلم مراحل ساخت و آماده سازی یک ویلای شناور را خواهید دید.

منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم