آموزش Revit Structure - انتقال یک مدل از Revit Structure به ETABS (ترجمه و دوبله احتصاصی موسسه 808)

15:07

آموزش Revit Structure - انتقال یک مدل از Revit Structure به ETABS (ترجمه و دوبله احتصاصی موسسه 808)

در این فیلم نحوه انتقال یک مدل از Revit Structure  به ETABS آموزش داده می شود.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع