ساخت دیوار با بلوک های بتنی (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

08:43

ساخت دیوار با بلوک های بتنی (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این ویدیو روش ساخت دیوار با بلوک های بتنی نشان داده می شود. نکته مهم در این ویدیو نشان دادن نحوه درست قرارگیری بلوک در گوشه های دیوار است. جزئیات را می توانید در فیلم مشاهده کنید.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین 808 ترجمه و دوبله شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...