وبینار جلسه شبیه سازی انرژی ساختمان با معرفی پلاگین های هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر

19:43

وبینار جلسه شبیه سازی انرژی ساختمان با معرفی پلاگین های هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر

در این فیلم به معرفی پلاگین های هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر پرداخته می شود.

ارائه دهنده:  امیر تبادکانی

منبع