سیستم های قاب سازه ای، Frame Structure

سیستم های قاب سازه ای، Frame Structure

سیستم های قاب سازه ای، Frame Structure

سیستم‌های متداول بتن مسلح مقاوم در مقابل بارهای قائم به شرح زیر هستند:

سیستم‌های تیر و ستونی (سیستم‌های قاب‌بندی شده)

سیستم تیر و ستونی متداول‌ترین سیستم بوده و عناصر باربر اصلی آن شامل تیر و ستون است. تیرها بار را از دال گرفته و به ستون منتقل می‌کنند و ستون‌ها بارهای وارده را به شالوده‌ها منتقل می‌کنند. بر حسب رفتار اتصال تیر به ستون، سیستم‌های تیر و ستونی به قاب‌های ساده و قاب‌های خمشی تقسیم می‌شوند:

  • سیستم قاب ساده؛ اگر اتصال تیر به ستون ساده باشد، یعنی قدرت انتقال لنگر از تیر به ستون را نداشته باشد، قاب راساده گویند؛ یعنی رفتار تیر در برابر بار قائم ساده و رفتار ستون محوری است که به روش‌های استاتیکی قابل تحلیل است.
  • سیستم قاب خمشی؛ اگر اتصال تیر به ستون صلب باشد، یعنی قدرت انتقال لنگر وجود داشته باشد، قاب خمشی است. قاب خمشی نامعین است.

فیلم

اخبار

محصول

طرح و محاسبه قابهای شیبدار
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
سازه های خاص
سایر

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سیستم های قاب سازه ای، Frame Structure