اعمال اتوماتیک بار باد در SAP2000 (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه808)

19:12

اعمال اتوماتیک بار باد در SAP2000 (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه808)

سپ 2000 ، این قابلیت را دارد که بار باد را  با استفاده از تکنیک های گوناگونی به صورت اتوماتیک اعمال کند. در این آموزش نشان خواهیم داد که چطور می توان بار باد را با استفاده از دیافراگم های صلب طبقات و یا با استفاده از المان های سطحی مثل دیوارها ، اعمال کرد. 

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم