سری بازسازی و نوسازی اصولی خانه توسط خودتان با آموزش Tommy Walsh بخش "Tommy Walsh-s DIY Survival - S01 - E04 - Skirting Boards And Shelves"

سری بازسازی و نوسازی اصولی خانه توسط خودتان با آموزش Tommy Walsh بخش "Tommy Walsh-s DIY Survival - S01 - E04 - Skirting Boards And Shelves"

سری بازسازی و نوسازی اصولی خانه توسط خودتان با آموزش Tommy Walsh بخش "Tommy Walsh-s DIY Survival - S01 - E04 - Skirting Boards And Shelves" در این سری Tommy Walsh فوت های کوزه گری رو به خود افراد یاد می دهد. در این قسمت نصب قرنیز چوبی و قفسه بندی چوبی. چه در ایران، چه در خارج از ایران، این فیلم ها بسیار برایتان کاربردی می باشد. این نفر کاملاً فردی اجرا یی است، Tommy Walsh مهندسی اجرایی در انگلستان با تجربه در اجرا و نه در تئوری می باشد، این سری را حتماً تماشا بفرمایید.کاری از گروه 808

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم