نقشه خوانی نقشه های ساختمانی

51:54

نقشه خوانی نقشه های ساختمانی

در این فیلم با مفاهیم اولیه خواندن نقشه یک ساختمان و بررسی نقشه های معماری وسازه در ساختمان های فولادی و بتنی آشنا خواهید شد.

مدارک لازم برای اقدام به گرفتن پروانه ساخت

الف)

1- اصل و تصویر مدرک مالکیت. مدرک مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد:(سند مالکیت ششدانگ،برگه قرارداد واگذاری زمین شهری،اجاره نامه سازمان اوقاف، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران و بنچاق)
2- اصل و تصویر شناسنامه مالکین
3- اصل و تصویرنو سازی سال جاری
4- اصل و تصویرصورت مجلس تقکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.
5- اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت(در صورت فوت مالک)
6- ارایه گواهی 6 و 8 قانون زمین شناسی (در صورتی که ملک قاقد ساختمان باشد)
7- نقشه GIS(نقشهGIS در واحد طرح تقضیلی ارائه میگردد)محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص می گردد. مسئولیت جابجایی و شناسایی اشتباه به عهده مالک می باشد.
8- حضور مالکین یا وکیل قانونی الزامی است.
9- اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل.
10- فیشهای برق، آب، گاز، تلفن
 
                                        
ب)
 
1- نقشه معماری با مهر و امضای مهندس معمار – 5 سری
2- نقشه محاسبات و سازه نگهبان با مهر امضای مهندس محاسب – 3 سری
3- چک لیست زلزله با مهر و امضای مهندس محاسب
4- سازه نگهبان موقت
5- گزارش مکانیک خاک (جهت ساختمان های بیش از 5 طبقه)
6- نقشه تاسیسات مکانیکی (آبی،حرارتی،برودتی) با مهر و امضای مهندس تاسیسات – 3 سری
7- نقشه تاسیسات برقی با مهر و امضای مهندس برق – 3 سری
8- برگ تعهد مهندس معمار (حقیقی یا حقوقی)
9- برگ تعهد مهندس محاسب (حقیقی یا حقوقی)
10- برگ تعهد مهندس تاسیسات برق (حقیقی یا حقوقی)
11- برگ تعهد مهندس تاسیسات مکانیکی (حقیقی یا حقوقی)
12- برگ تعهد نظارت مهندس ناظر (حقیقی یا حقوقی)
13- برگ تعهد مهندس مجری ساختمان
14- تاییدیه امور مهندسین ناظر (جهت ساختمان های بیش از 5000 متر مربع زیر بنا)
15- تاییدیه آتش نشانی (جهت ساختمانهای بیش از 6 طبقه)

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...