تحلیل تیرها تحت بارهای گسترده مختلف- قسمت اول (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

10:58

تحلیل تیرها تحت بارهای گسترده مختلف- قسمت اول (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم با نحوه برخورد و تحلیل تیرها تحت بارهای گسترده مختلف آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...