خرپا، Truss

خرپا، Truss

خرپا، Truss

گفته می شود که آرشیتکت ایتالیایی به نام آندره پلادیو اولین کسی است که خرپا را ابداع نمود.

خرپا بر حسب تعریف از مجموع اعضایی به وجود می‌آید که همگی در یک صفحه قرار داشته و ترکیب آن‌ها یک شبکه‌ی مثلثی ایجاد نماید. چون در خرپاها فرض می‌شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده‌اند، بنابر این شکل مثلثی تنها شکل پایدار خواهد بود.

در خرپای ایده آل، زمانیکه تحت بارگذاری قرار گیرد تنها نیرو‌های محوری فشاری یا کششی ایجاد می‌شود.

خرپا از لحاظ نحوه‌ی تشکیل و آرایش میله‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود:

  • خرپای ساده،  مفصل نمودن سه عضو در انتهای یکدیگر و ایجاد شکل مثلث ساده تشکیل شده است. توسعه خرپا هر بار با اضافه نمودن دو عضو و یک گره صورت می‌گیرد. اعضای جدید در گره جدید به یکدیگر مفصل شده و انتهای دیگر آنها به گره‌های موجود مفصل می‌گردند.
  • خرپای مرکب، خرپایی است که از اتصال و ترکیب دو یا چند خرپای ساده ایجاد گردد. خرپاهای ساده را می‌توان با سه عضو غیر موازی و غیر متقاطع، یا یک گروه و یک عضو، یا یک خرپای اتصال‌دهنده و بالاخره با دو یا چند مفصل و غیره به یکدیگر مربوط کرد.
  • خرپای مبهم، از انواع دیگر خرپا، خرپاهایی می باشند که دارای خرپاهای ساده و مرکب نبوه و جزء  هیچکدام از دو گروه فوق نمی باشند. این نوع خرپاها خرپاهای مبهم نام دارند.

منبع: تحلیل سازه‌ها، مولفین: اخوان لیل‌آبادی، شاپور طاحونی

فیلم

اخبار

محصول

فیلم آشنایی با طراحی سوله خرپایی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
مدلسازی آموزش سازه نگهبان خرپایی با استفاده از المان Plate و المان سازه ای Node to Node Anchor
قیمت: 56,250 تومان
56,250 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
0 پاسخ
طراحی خرپای فلزی و چوبی
سلام ممنون میشم اگر کتاب، جزوه و یا فیلم آموزشی درباره طراحی بام شیروانی خانه ها با خرپای فلزی و یا چوبی (که در شمال کشور رایج هست) معرفی کنید.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - خرپا، Truss