آنالیز آبگذرها، تونل ها و متروها

56:59

آنالیز آبگذرها، تونل ها و متروها

آب‌گذر یا آبراه، به مجراهایی گفته می‌شود که که جریان آب را در مسیر خاصی هدایت می‌کنند. آب‌گذرها برای عبور آسان آب ساخته می‌شوند. تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی برای مقاصد گوناگونی ساخته می‌شوند، از جمله: تونلهای حمل و نقل و دسترسی، تونل‌های آب بر، مغارها، فضاهای زیر زمینی (ایستگاه‌های مترو، نیروگاه‌ها، انبارهای زیرزمینی و کارگاه‌های استخراج مواد معدنی).

منبع