معرفی کامل مبحث Spatial Variability برای شیروانی ها- قسمت سوم

42:00

معرفی کامل مبحث Spatial Variability برای شیروانی ها- قسمت سوم

یکی از مهمترین ویژگی های آماری و احتمالاتی که از نسخه 2018 به نرم افزار Slide2d اضافه شده است قابلیت Spatial Variability می باشد که کابرد بسیار گسترده ای در تحلیل های آماری و احتمالاتی پروژه های ژئوتکنیکی دارد. این قابلیت که کاربرد عملی بسیار گسترده ای در تحلیل پروژه های از جمله تحلیل پایداری شیروانی ها، ترانشه ها و محیط های ناهمسان دارد این امکان را به کاربر می دهد تا بتواند تغییرات ویژگی های خاک نظیر مقاومت و وزن مخصوص را در مکانی در داخل توده خاک شبیه سازی نماید. بسیاری از خاک ها ویژگی هایی دارند که با تغییر مکان در درون توده خاک تغییر می کنند که این تغییرات در روش های سنتی تحلیل پایداری لحاظ نمی شده است ولی در تحلیل Spatial Variability سه بخش به این نرم افزار اضافه شده اند:

  1. یک توزیع آماری برای پارامترها تعریف می شود.
  2. طول های همبستگی (Correlation Lengths) در راستاهای x و y تعریف می شوند.
  3. برای هر شبیه سازی یک زمینه پراکنده (Random Field) از متغیرها برای توده خاک تولید می شود که در شکل زیر مشاهده می نمایید.

منبع

مطلب مرتبط:

سفارش آنلاین مجموعه نرم افزار های  تحلیل پروژه‌های ژئوتکنیک، تحلیل پایداری شیب،طراحی حفریات سطحی و زیرزمینی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم