تحلیل تیر پیوسته تحت بار گره ای به روش ماتریس جابجایی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

14:49

تحلیل تیر پیوسته تحت بار گره ای به روش ماتریس جابجایی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم یک تیر پیوسته تحت بار گره ای را به روش ماتریس جابجایی تحلیل کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...