بخشی از فیلم وبینار مدلینگ اتصال مفصلی دوبل نبشی جان با نرم افزار Tekla Structure به همراه نکات کلیدی طراحی از مبحث ۱۰ نشریه ۲۶۴

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...