تحلیل قوس سه مفصلی تحت بار متحرک (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

15:11

تحلیل قوس سه مفصلی تحت بار متحرک (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت نشان می دهیم که چطور می توان بیشترین لنگر خمشی حاصل از بارهای متحرک را در یک پل مشخص کرد. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...