روش کار مجازی- جابجایی در قاب ها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

13:05

روش کار مجازی- جابجایی در قاب ها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

قاب ها، سیستم های سازه ای هستند که از دو یا چند عضو تشکیل شده اند. نوع بارهای وارد بر قاب از نوع نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی است. لذا یک قاب باید در آن واحد بصورت یک خرپا و تیر تلقی شود. هنگام محاسبه تغییر مکان ها در قاب شاید لازم باشد که هم تغییرمکان های خمشی و هم محوری را محاسبه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...