آرماتور گذاری سه بعدی دیوار برشی در نرم افزار Allplan 2017

11:18

آرماتور گذاری سه بعدی دیوار برشی در نرم افزار Allplan 2017

Allplan، نرم افزاری قدرتمند و شناخته شده در زمینه طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان است. در این ویدیو طراحی آرماتورهای دیوار برشی به صورت سه بعدی آموزش داده می شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم