24370
12:55

معادلات برش و لنگر برای تیرهای معین استاتیکی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت روی معادلات جبری برش و لنگر در تیرها تمرکز خواهیم کرد. با داشتن این معادلات می توانیم آنها را رسم کنیم تا نحوه تغییر این مقادیر در طول تیر و از همه مهم تر جایی که نیروهای داخلی به بیشترین و کمترین مقدار خود می رسند  را بررسی کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808