نکاتی از ناپایداری سازه های فضاکار از زبان پروفسور کریم عابدی ( هیئت مدیره سازه های فضاکار ایران )

05:00

نکاتی از ناپایداری سازه های فضاکار از زبان پروفسور کریم عابدی ( هیئت مدیره سازه های فضاکار ایران )

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم