21172
02:29

مدل سازی قوس ها و گنبدها (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

روش کار قوس ها به این صورت است که نیرو را گرفته و بصورت فشاری در طول خود توزیع می کنند. در قسمت تحتانی قوس باید چیزی باشد که در مقابل نیروی افقی بوجود آمده مقاومت کند. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

  دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808