12584
55:00

پنجاه نکته برای طراحی اجرایی اقتصادی سازه های فلزی(ترجمه زیرنویس 808)

این فیلم توسط NASCC در آپریل 2013 با تدریس Dr.Luis Missouri تهیه گردید که موسسه 808 در دی ماه 95 جهت استفاده مهندسان عمران کشورمان آنرا توسط تیم مترجمین خود ترجمه و زیرنویس نموده است

50 Tips for Designing Constructible and Economical Steel Buildings 

لینک دانلود فیلم

playlist

پکیج استثنایی 808