آنالیز تیرها، دیاگرام نیروی برشی و لنگر خمشی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

06:33

آنالیز تیرها، دیاگرام نیروی برشی و لنگر خمشی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

تیرها اعضای سازه ای هستند که استفاده از آنها در ساختمان ها بسیار رایج است. به تیرها نیروی عرضی وارد می شود که منشا آنها دیوار و سقفها هستند. برای تحلیل یک تیر می توان آن را از سیستم کلی جدا کرد. طول یک تیر از سایر ابعاد آن بسیار بزرگتر است. کرنش  محوری در مقایسه با کرنش حاصل از لنگر خمشی یا برش بسیار کوچکتر است.  بنابراین در طراحی تیر، لنگر خمشی و نیروی برشی از بیشترین اهمیت برخوردارند.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...